Hepatit B

Hepatit B är en virussjukdom som angriper levern. Det sprids via blod och andra kroppsvätskor, viruset kan smitta även om den som är sjuk inte har några symtom. Viruset kan också finnas kvar i ex. torkat blod och kan spridas vid orena instrument exempelvis vid tandvård eller sjukvård. Sjukdomen går vanligtvis över av sig själv, men kan bli kronisk.

En sjukdom anses vara kronisk om den varar en längre tid, vanligtvis mer än tre månader, eller om den återkommer regelbundet under en längre tid. Det är en sjukdom som inte går över av sig själv eller som kan botas helt med behandling, utan istället kräver regelbunden medicinsk uppföljning och hantering.

Kroniska sjukdomar kan ha en rad olika orsaker, såsom genetiska faktorer, miljöfaktorer eller en kombination av båda. Exempel på kroniska sjukdomar inkluderar diabetes, högt blodtryck, astma, artrit, kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) och kronisk njursjukdom.

Kroniska sjukdomar kan ha en betydande påverkan på en persons livskvalitet och hälsa, och kan kräva långvarig medicinsk behandling, rehabilitering och förändringar i livsstilen. Många kroniska sjukdomar kan leda till funktionshinder eller andra komplikationer, såsom hjärt-kärlsjukdomar och njursvikt.

Vem kan få Hepatit B?

  • Personer som reser till högriskområden där sjukdomen är vanligare, löper risk att smittas med hepatit B.

Hur kan vi hjälpa dig?

Hepatit B kan förebyggas genom vaccination. Vaccin mot Hepatit B ges i tre doser varav de två första doserna med 1 månads intervall. Den tredje och sista dosen ges efter 6-12 månader och ger troligen livslångt skydd. Ingår i barnvaccinations-programmet till alla spädbarn sedan 2016 (i region Jönköping sedan 2014). Även barn födda före 2014 kan i Jönköping erbjudits vaccination på BVC.

Pris: Vuxendos 410:- Barndos 350:-

Boka tid

För dig som vill läsa mer

Hur uppkom Hepatit B?

Det var inte förrän på 1960-talet som forskare lyckades isolera och identifiera hepatit B-viruset. Viruset visade sig vara en vanlig orsak till leversjukdomar runt om i världen, och man började arbeta på att utveckla ett vaccin mot sjukdomen.

Det första vaccinet mot hepatit B utvecklades på 1980-talet, och var ett stort genombrott i kampen mot sjukdomen. Vaccinet var mycket effektivt och kunde skydda människor mot att utveckla sjukdomen.

Sedan dess har vaccinationer och förbättrad sanitet bidragit till att minska förekomsten av hepatit B i många delar av världen. Men trots detta är sjukdomen fortfarande en hälsorisk i vissa områden, särskilt i länder där vaccinering och hygien är mindre utbredda.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera, och går inte att stänga av. Det rör sig bl.a. om cookies som sparar dina val, din varukorg när du handlar eller annan data som behöver sparas mellan sidladdningar. Inga personuppgifter sparas.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att vi kan mäta trafik och räkna besökare och få information om hur besökare använder vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies fungerar inte tjänsten som det är tänkt.

cookies