Stelkramp

Stelkramp är en mycket allvarlig sårinfektion som orsakas av bakterien Clostridium tetani. Bakteriens sporer kan smitta via jord och gödsel. Obehandlad infektionen kan leda till döden. I Sverige inträffar varje år enstaka fall av stelkramp bland ovaccinerade individer. Stelkrampsbakterien förekommer i hela världen och är fortfarande en vanlig orsak till småbarnsdöd i många länder som har ett bristande vaccinationsprogram.

Sjukdomens symtom är smärtsamma, krampliknande muskelsammandragningar som först brukar uppträda i ansiktet och nacke, och som sedan sprider sig till armar och ben. Kramperna gör att det också blir svårt att andas.

Sjukdomen kan vara allvarlig och i värsta fall leda till döden. Vaccination är det mest effektiva sättet att förebygga stelkramp.

Vem kan få Stelkramp?

  • Personer som har sår eller skador på huden som inte har behandlats ordentligt, särskilt om dessa skador utsätts för jord eller smuts.
  •  Personer som inte har fått tillräcklig vaccination mot stelkramp, eller vars vaccinationsskydd har minskat med tiden.
  • Personer som bor i områden där tillgången till hälso- och sjukvård är begränsad och där vaccination mot stelkramp inte är allmänt tillgängligt.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vaccin mot stelkramp finns och i Sverige ingår i barnvaccinations-programmet. Vuxna rekommenderas en påfyllnadsdos vart 20:e år och det är aktuellt med en första påfyllnadsdos i 30-årsåldern. För personer som är födda 2002 och senare påbörjade ett annat vaccinationsprogram vilket innebär att de bör ta den första påfyllnadsdosen i 35-årsåldern. Ges i kombination med difteri och kikhosta. Vaccinet finns också som kombination med kikhosta/diftetri/polio.

Pris: 420:-

Boka tid

För dig som vill läsa mer

Hur uppkom Stelkramp?

Sjukdomen är känd sedan antiken och har genom historien orsakat stort lidande. Det är inte känt exakt när eller var stelkramp först uppkom, men det finns dokumentation från antikens Grekland och Rom som beskriver liknande symptom. Ordet “tetanus” kommer från det grekiska ordet “tetanos”, som betyder spänning eller sammandragning. Namnet återspeglar de muskelspasmer som är en av de mest karakteristiska symptomen på sjukdomen.

Under det tidiga 1800-talet gjordes flera viktiga upptäckter som hjälpte till att förstå stelkramp. En av de mest betydelsefulla upptäckterna var att sjukdomen orsakas av ett gift som produceras av en specifik typ av bakterie. År 1884 isolerade den tyska läkaren Arthur Nicolaier bakterien som orsakade sjukdomen och bekräftade att det var dess gift som orsakade muskelkramperna.

Senare, under 1900-talet, utvecklades vacciner mot stelkramp. Dessa vacciner används idag som en effektiv förebyggande åtgärd mot sjukdomen. Trots att stelkramp fortfarande är en allvarlig sjukdom i vissa delar av världen har användningen av vacciner och förbättrad hygien lett till en kraftig minskning av fall av sjukdomen i de flesta delar av världen.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera, och går inte att stänga av. Det rör sig bl.a. om cookies som sparar dina val, din varukorg när du handlar eller annan data som behöver sparas mellan sidladdningar. Inga personuppgifter sparas.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att vi kan mäta trafik och räkna besökare och få information om hur besökare använder vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies fungerar inte tjänsten som det är tänkt.

cookies