Polio

Polio är en virussjukdom som bara drabbar människa. Viruset utsöndras i avföring och sprids via förorenat vatten eller nära kontakt med den som är sjuk. De flesta som smittats får lindriga symtom med feber, sjukdomskänsla och huvudvärk. Men det kan i ett fåtal fall utveckla sig till inflammation i nerverna och ge förlamning. Det kan bli livshotande om det drabbar andningsorganen.

Vem kan få Polio?

  • Barn under 5 år som inte har vaccinerats eller har fått ofullständig vaccination.
  •  Personer som bor i länder där polio fortfarande är vanligt förekommande, särskilt i länder med bristande sanitära förhållanden och hygieniska förhållanden.
  • Personer som reser till områden där polio fortfarande är vanligt förekommande och som inte har vaccinerats mot sjukdomen.

Hur kan vi hjälpa dig?

Vaccin mot Polio ingår i barnvaccinationsprogrammet och i Sverige infördes det i vaccinationsprogrammet sedan 1957. Det är viktigt att se över sitt vaccinationsskydd inför resor till länder där poliovirus förekommer. Om det har gått tio år eller mer sedan den senaste dosen poliovaccin, kan det vara aktuellt att fylla på skyddet med en femte dos av poliovaccin om man ska resa till ett land där poliovirus förekommer. Vid resor till länder där det förekommer poliovirus av vildtyp bör resenären alltid ta en påfyllnadsdos.

Pris: 350:-

Boka tid

För dig som vill läsa mer

Hur uppkom Polio?

Sjukdomen drabbade människor i tusentals år men det var först under slutet av 1800-talet som man började undersöka och identifiera sjukdomen mer ingående. Under 1900-talet blev polio allt vanligare och var en av de mest fruktade sjukdomarna i världen. Epidemier bröt ut varje sommar och många barn och unga människor drabbades. Polio orsakar muskelsvaghet och förlamning, och i allvarliga fall kan det leda till döden.

Forskare och läkare arbetade intensivt för att hitta ett sätt att bekämpa sjukdomen. Ett stort genombrott kom när amerikanske läkaren Jonas Salk utvecklade det första vaccinet mot polio i mitten av 1950-talet. Vaccinet baserades på döda poliovirus och gavs som en injektion. Salks vaccin användes snabbt och effektivt för att minska antalet poliofall i USA och runt om i världen.

Ett annat vaccin, baserat på ett försvagat levande virus, utvecklades senare av läkaren Albert Sabin. Detta vaccin gavs i form av en oral dos, vilket gjorde det lättare att ge till stora populationer, särskilt i utvecklingsländer.

Cookies

Nödvändiga Cookies
Alltid på

Dessa cookies är nödvändiga för att våra tjänster ska fungera, och går inte att stänga av. Det rör sig bl.a. om cookies som sparar dina val, din varukorg när du handlar eller annan data som behöver sparas mellan sidladdningar. Inga personuppgifter sparas.

Prestandacookies

Dessa cookies gör att vi kan mäta trafik och räkna besökare och få information om hur besökare använder vår webbplats. All information som samlas in genom dessa cookies är anonym. Om du inte tillåter dessa cookies fungerar inte tjänsten som det är tänkt.

cookies